آموزش ساخت مرحله به مرحله اوریگامی قورباغه

آموزش ساخت اوریگامی قورباغه

آموزش اوریگامی قورباغه

اگر در محله ای زندگی می کنید که با مارمولک ها سروکار ندارید، پس قطعا شاهد وجود قورباغه خواهید بود. قورباغه ها در تمامی نقاط دنیا مخصوصا جنگل ها، برکه ها و نهر ها یافت می شوند. این اوریگامی قورباغه کاردستی سرگرم کننده ای برای بچه هاست.

 ناگفته قصد دارد تا با آموزش گام به گام ساخت اوریگامی قورباغه به شما آموزشی متفاوت و جالب ارائه دهد.

برای ساخت اوریگامی قورباغه به لوازم زیر احتیاج دارید:

 1. کاغذ مربعی شکل با طول 20 سانتی متر (ترجیحا دو رنگ)
 2. از سمت روشن تر شروع به کار کنید.

اوریگامی حیوانات

اوریگامی قورباغه

 1. کاغذ را از وسط تا کنید. سپس آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 1

 1. نیمه پایینی کاغذ را به سمت بالا تا بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 2

 1. گوشه کاغذ را تا مقابل چین خوردگی تای دره بزنید. حالا یک زاویه 60 درجه ایجاد شده است.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 3

 1. سمت چپ را تا بزنید و باز کنید. سمت راست را تا بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 4

 1. گوشه ها را به سمت دو لایه تا بزنید و باز کنید. کل تا را باز کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 5

 1. گوشه های بالا و پایین را تا دره بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 6

 1. تا بزنید و باز کنید. زاویه های ساخته شده در مرحله 3 و 4 را دو نیم کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 7

 1. تا بزنید و باز کنید. مدل را برگردانید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 8

 1. گوشه ها را به سمت داخل تا بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 9

 1. گوشه ها را به سمت بیرون تا بزنید. تمرکز ما در مراحل بعدی بر روی شکل گیری انگشتان پا است.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 10

 1. تا بزنید و باز کنید. به نقطه عطف توجه کنید. نوک لبه کاغذ کوتاه است.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 11

 1. باز کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله12

 1. تای اسکواش بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 13

 1. تای چرخشی بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 14

 1. تا بزنید و باز کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 15

 1. تای وارونه بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 16

 1. تای وارونه بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 17

 1. فرو ببرید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 18

 1. برای سه گوشه بعدی نیز مراحل 11 تا 18 را تکرار کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 19

 1. لبه های چهار گوشه را بچرخانید. نقطه مشخص شده را از سمت چپ به سمت مرکز تای دره بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 20

 1. زمانی که در حال تای وارونه کاغذ به سمت چپ هستید، مدل را از وسط نصف تا کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 21

 1. لبه را به سمت راست قسمت بالایی تای اسکواش بزنید. یک لبه را به قسمت پشتی سمت راست بچرخانید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 22

 1. تای اسکواش بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 23

 1. تای گلبرگ بزنید و به سمت راست صاف کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 24

 1. لبه را به سمت راست بچرخانید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 25

 1. مراحل 23 الی 25 را بر روی قسمت چپ انجام دهید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 26

 1. مدل را برگردانید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 27

 1. تای گوش های خرگوش را اجرا کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 28

 1. پاهای جلویی را بپیچانید. (تای وارونه دوبل را اجرا کنید)

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 29

 1. مدل را برگردانید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 30 

 1. لبه ای از مدل اوریگامی قورباغه را به سمت راست بچرخانید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 31

 1. لایه گیر افتاده را بیرون بکشید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 32

 1. لبه را فرو ببرید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 33

 1. لبه ای را به سمت چپ بچرخانید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 34

 1. مراحل 31 تا 34 را بر روی سمت راست نیز اجرا کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 35

 1. تای دره بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 38

 1. تای دره را اجرا کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 39

 1. برای شکل گیری پاها بهتر است همزمان با چرخاندن لایه زیرین به سمت بیرون، لبه ها را به سمت داخل تا بزنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 40

 1. پاها را باز کنید و صاف کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 41

 1. یک لایه در دم را فرو ببرید. برای شکل گیری پاهای عقب بپیچانید. انگشتان را بر روی پاهای جلویی باز کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 42

 1. دم را باریک کنید. انگشتان را باز کنید. قسمت های زیرین پاهای جلویی را تا بزنید و باریک کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 43

 1. برای رسیدن به ساختار سه بعدی اوریگامی قورباغه باید پاها و چشم ها را به بیرون بکشید. یک لایه از بینی را باز کنید تا سر حالت سه بعدی پیدا کند. بازوهای جلویی را در موقعیت اصلی خود قرار دهید، سپس مدل را پیکرتراشی کنید.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 44

 1. اوریگامی قورباغه شما ساخته شده است.

کاردستی اوریگامی

آموزش اوریگامی مرحله 45

درباره‌ی parvaneh mahmoudi

همچنین ببینید

نهنگ دریایی نارول به عنوان یکی از بهترین گونه های موجودات دریایی شناخته می شود که مدلی جذاب برای ساخت اوریگامی نهنگ هستند

آموزش ساخت مرحله به مرحله اوریگامی نهنگ

آموزش ساخت اوریگامی نهنگ دریایی آموزش اوریگامی نهنگ این نوع نهنگ دریایی معروف به نارول …

دیدگاهتان را بنویسید