آموزش ساخت اوریگامی گوزن

آموزش ساخت اوریگامی حیوانات (گوزن)

آموزش اوریگامی گوزن

گوزن شمالی به عنوان بزرگترین عضو خانواده گوزن ها به شما می آید. مدل اوریگامی گوزن نیز مدلی سرگرم کننده و چالش برانگیز است. برای ساخت اوریگامی گوزن نیاز به طی کردن مراحل پیچیده است.

آموزش ساخت اوریگامی گوزن، همان کاری است که وب سایت ناگفته برای شما علاقه مندان انجام میدهد. برای ساخت اوریگامی گوزن، شما به لوازم زیر نیاز دارید.

 1. کاغذ رنگی مربع شکل با طول 33 سانتی متر (ترجیحا دو رنگ)
 2. با سمت روشن تر آغاز به کار کنید.
 1. گوشه های مربع را بر روی دیگری تا بزنید و باز کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. یک گوشه را به سمت وسط تا بزنید تا رد آن مشخص شود. حالا باز کنید. این بار گوشه کاغذ را به سمت نقطه قبلی تا بزنید تا نقطه دوم ایجاد شود. حالا باز کنید. مدل را برگردانید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوشه مقابل را تا نقطه دوم تا بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. مدل را برگردانید.


اوریگامی حیوانات

 1. تای دره بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوشه مربع را به گوشه دیگر تا بزنید. سپس باز کنید. مدل را برگردانید.


اوریگامی حیوانات

 1. تای مقدماتی را اجرا کنید.


اوریگامی گوزن

 1. تای گلبرگی بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. مدل را برگردانید.


اوریگامی حیوانات

 1. تای گلبرگی بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. لبه را به سمت پایین تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. نزدیکترین لبه را به سمت چپ و دورترین لبه را به سمت راست تا بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. لبه را ابتدا به سمت بالا، سپس به سمت پایین تا بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. نزدیکترین لبه را به سمت راست و دورترین لبه را به چپ تا بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. نوک کاغذ را به سمت بالا بکشید تا پایه پرنده ایجاد شود.


اوریگامی حیوانات

 1. مدل را از وسط تای قله بزنید. دو لبه را در بالا رها کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. دو لبه را به سمت چین خوردگی مخفی تای وارونه بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. دو لبه را به سمت عقب تای وارونه بزنید تا گوشه های آن با هم موازی شوند.


اوریگامی حیوانات

 1. یک لبه را بدون اینکه کشیده شود، تا جایی که می توانید تای دره بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. در هر سمت یک لایه را به بیرون بکشید و تای اسکواش بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. لایه ای از زیر هر کدام از طرفین را تای اسکواش بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. تا بزنید و باز کنید. فقط سمت چپ مدل را چین بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. تا بزنید و باز کنید. فقط سمت راست مدل را چین بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. یک لایه را به سمت بالا تای دره بزنید. مدل را بچرخانید.


اوریگامی حیوانات

 1. مدل را از وسط تا بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. تای وارونه بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. دوباره تای وارونه بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. تای قله بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. دوباره تای قله بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. تای وارونه دوبل به سمت بیرون بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. لبه مخفی را به سمت داخل و خارج تای وارونه بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. تای اسکواش بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. باز کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. تای شکسته بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. تای وارونه بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. لبه مخفی را بپیچانید.


اوریگامی حیوانات

 1. لایه را به سمت پایین بکشید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوشه را تای دره عمودی بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوشه را تای عمودی بزنید و باز کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوشه را تا بزنید و باز کنید. مراحل 38 و 39 را باز کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. روی چین های موجود فرو ببرید.


اوریگامی حیوانات

 1. لبه را به سمت عقب بکشید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوش های مدل اوریگامی گوزن را تای دره بزنید. تکرار برای سمت دیگر. بر روی بینی تای وارونه به سمت بیرون بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوش های مدل را تای دره بزنید. تکرار برای سمت دیگر. بر روی بینی تای وارونه به سمت بیرون بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. گوش های مدل را تای دره بزنید. تکرار برای سمت دیگر. بر روی بینی تای وارونه و بر روی گلو تای معمولی بزنید.


اوریگامی حیوانات

 1. برای شکل گیری پاها بپیچانید. بینی را نیز بپیچانید.


اوریگامی حیوانات

 1. برای باریک تر کردن سر، تای قله بزنید. لبه پلو را به سمت بالا بکشید.


اوریگامی حیوانات

 1. قسمت لگن را تای چرخشی بزنید. تکرار برای سمت دیگر. شاخ گوزن را به سمت جلو تای دره بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. برای شکل گیری دم بپیچانید. شاخ را به سمت عقب تای دره بزنید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. شاخ گوزن را مانند تای اسکواش، گسترش دهید. تکرار برای سمت دیگر.


اوریگامی حیوانات

 1. شاخ ها را پیکرتراشی کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. شاخ ها را به به سمت بالا بکشید.


اوریگامی حیوانات

 1. مدل را پیکرتراشی کنید.


اوریگامی حیوانات

 1. مدل اوریگامی گوزن شما آماده شده است.


اوریگامی حیوانات


اوریگامی حیوانات

درباره‌ی parvaneh mahmoudi

همچنین ببینید

نهنگ دریایی نارول به عنوان یکی از بهترین گونه های موجودات دریایی شناخته می شود که مدلی جذاب برای ساخت اوریگامی نهنگ هستند

آموزش ساخت مرحله به مرحله اوریگامی نهنگ

آموزش ساخت اوریگامی نهنگ دریایی آموزش اوریگامی نهنگ این نوع نهنگ دریایی معروف به نارول …

دیدگاهتان را بنویسید